MALMÜDÜRLÜĞÜ
 
                                                                                 UĞUR  POLAT
                                                                                   Malmüdürü 
 
  Malmüdürlüğü bünyesinde;
 
   1 Müdür,
   3 Gelir Uzmanı,
   1 V.H.K.İ.
   1 Veznedar görev yapmaktadır.
 


   İletişim Bilgileri

   Tel:
422 8616279