CUMA ALİ TOPAL

                                                                                    Yazı İşleri Müdürü

 

          İlçe Yazı İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde;

 

          1 Müdür,

          1 V.H.K.İ.,

          1 Bilgisayar İşletmeni,

          2 Yardımcı Hizmetli görev yapmaktadır.

          YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU İŞ VE İŞLEMLER

 1. Kaymakamlığa gelen evrakları inceleyerek, konusu itibariyle ilgili kurumlara havalesi için   makama sunmak, resmi yazışmaları yapmak,
 2. Kaymakamlığa gelen dilekçeleri kabul ederek, takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
 3. Hizmet-İçi Eğitim çalışmalarını düzenlemek,
 4. İnsan Hakları Kurulunun iş ve işlemlerini yapmak,
 5. Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin iş ve işlemlerini yapmak,
 6. Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu iş ve işlemlerini yürütmek.
 7. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yapmak,
 8. İdare Kurulunca alınan kararları yazmak, takip etmek ve uygulamak,
 9. Kaymakamlık Dairesinin tahakkuk memurluğunu yürütmek ve Kaymakamlık personelin özlük haklarını takip etmek,
 10. Askerlik kararlarının iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,
 11. Başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 12. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulamasının iş ve işlemlerini yürütmek,
 13. Kaymakamın vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,

 
   İletişim

    Tel:(0422) 861 62 57

    Faks:(0422) 861 62 63