Yazı İşleri Müdürü :Cuma Ali TOPAL


1- Bilal TİMUR V.H.K.İ

2- Semra ÇETİN  V.H.K.İ

3- Arife AKDAĞ  Bilgisayar İşletmeniYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPMIŞ OLDUĞU İŞ VE İŞLEMLER

 • Kaymakamlığa gelen evrakları inceleyerek, konusu itibariyle ilgili kurumlara havalesi için makama sunmak, resmi yazışmaları yapmak,
 • Kaymakamlığa gelen dilekçeleri kabul ederek, takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
 • Hizmet-İçi Eğitim çalışmalarını düzenlemek,
 • İnsan Hakları Kurulunun iş ve işlemlerini yapmak,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin iş ve işlemlerini yapmak,
 • Yeşil Kart almak için müracaat eden vatandaşlarımızın SSK ve BAĞ-KUR sorgulamasını yapmak ve İlçe İdare kurulunda kararlarını yazmak,
 • 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yapmak,
 • İdare Kurulunca alınan kararları yazmak, takip etmek ve uygulamak,
 • Kaymakamlık Dairesinin tahakkuk memurluğunu yürütmek ve Kaymakamlık personelin özlük haklarını takip etmek,
 • Askerlik kararlarının iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,
 • 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yürütmek,
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulamasının iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Kaymakamın vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak,


   
 • İletişim

  Tel:(0422) 861 62 57

  Faks:(0422) 861 62 63