KALE İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

Dilekçe-Sabıka Kaydı-Sağlık Raporu

2 Gün

2

Siyasi Parti Kongre Evrakları

Dilekçe-Sabıka Kaydı-İkamet Belgesi-Yönetim Kurulu Çizelgesi- Nüfus Cüzdan Fotokopisi- Yetki Belgesi

1 Gün

3

Yeşil Kart Sorgulaması

Yeşil kart müracaat formu

5 Dakika

4

Güzergâh Müracaatı

Dilekçe-Ruhsat fotokopisi-Ferdi ve karayolu zorunlu trafik sigortası-Adli sicil kaydı-Diploma fotokopisi-Şoför cemiyetine kaydı- İkametgâh belgesi-Ehliyet ve Nüfus cüzdan fotokopisi

1 Ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksik belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine baş vurunuz.( verilen süreler belgeler tamamlandıktan sonra geçerlidir.)

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:

İsim:Nedim AKDEMİRİsim:Ender Faruk UZUNOĞLU

Unvan: Emniyet Amiri. Unvan: Kaymakam

Adres: Kale İlçe Emniyet AmirliğiAdres:Kale Kaymakamlığı

Tel-Faks: 0422 861 69 26-28Tel-Faks: 0422 861 62 57-62 63