AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ-TEKLİF ÇAĞRISI:
Yerel STK’lar Hibe Programı Duyurusu
 
Katılım Öncesi AB Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemde sivil toplum kuruluşlarına yönelik mali yardımlar “sivil toplum alt sektörü” altında bir araya getirilmiş ve sektörün finansmanına yönelik toplam 190 milyon Avro kaynak ayrılmıştır.
 Bu doğrultuda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından IPAII-Sivil Toplum Sektörü altında yürütülen Yerel STK’lar Hibe Programı’nın duyurusu 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanmış olup, duyuruya ve program ile ilgili dokümanlara Avrupa Birliği Bakanlığı İnternet Sitesi (www.ab.gov.tr/ss_50822.html) vasıtasıyla erişim sağlanabilmektedir.
Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasını hedefleyen bu hibe programı kapsamında yerel STK’lar yönetim, savunuculuk ve iletişim çalışmaları için ihtiyaçlarına yönelik proje tasarlayarak destekten faydalanabilecektir.
Hibe programına başvuracak STK’ların
  • 21 Haziran 2017 tarihinden önce kurulmuş ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması,
  • Türkiye’de dernek ve vakıf statüsü olan bir yerel STK olması gerekmektedir.
Yerel düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik projelerin destekleneceği programın toplam bütçesi 1 milyon 750 bin Avro olup, Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında proje faaliyetleri için en az 40 bin en fazla 60 bin Avro’ya kadar hibe desteği sağlanabilecektir.
Hibe programının son başvuru tarihi 18 Ağustos 2017’dir.
          Yerel STK’lar Hibe Programı (TR2014/DG/04/A1-04) başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar ve dokümanları içeren başvuru rehberine www.cfcu.gov.tr ve www.ab.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.
Hibe programının tanıtımı amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Ankara, Antalya, İzmir ve İstanbul illerinde bir dizi bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir:
Ankara:10-11 Temmuz 2017
Antalya: 17-18 Temmuz 2017
İzmir:20-21 Temmuz 2017
İstanbul:24-25 Temmuz 2017
 
Bu doğrultuda, belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek toplantılar ile ilgili detaylı bilgi ileri tarihte tekrar yayınlanacaktır.